Planimetrie a trigonometrie


Nepodceňujte pitný režim !


Analýza kapitol
zkoušení

Testy

Prezentace / DÚ 

1. Základní pojmy

   Planimetrie 1 (historie)

2. Trojúhelníky, úhly

Planimetrie 1 - doplňování vět a zákl. př.

 Planimetrie 2 (zákl. pojmy)
3. Pythagorova věta                  Zkoušení Planimetrie 2 - doplňování vět a zákl. př.  Planimetrie 3 (úhlová míra)
4. Euklidovy věty                      Zkoušení    Planimetrie 4 (zákl. výpočty)
     Planimetrie 5 (zákl. konstrukce)
     Planimetrie 6 (části kružnice, kruhu)
2.5 Trigonometrie                        Zkoušení    
  Trigonometrie 1                     T1  
 

Trigonometrie 2

 
    Pythagorova věta a věty Euklidovy
     
 

 

17. DÚ - Obsah prav. 6-úhelníka
    17. DÚ - Konstrukce 3-úhelníků
   

19. DÚ  (nůžky)

   

20. DÚ (řešení obecného trojúhelníka)

    21. DÚ - Koza se pase ...
   

21. DÚ - Koza se furt pase ...
21. DÚ - Koza se furt pase, ale ve 2003

    23. DÚ (čínská úloha)
 

Kompozice 2.1 (přehled témat)

 
     
     
     
     
     
 

Kdy je Matematika nejpůvabnější ??